2019

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen hiekkarannan ja dyynien kovakuoriaisselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Kovakuoriaisselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta (21 s.).

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen perhossselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Perhosselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta (20 s.).

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen metsien kovakuoriaisselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Kovakuoriaisselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta (16 s.).

Jämijärven ja Kankaanpään hietaneilikkavyökoiselvitys 2019. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lajin tunnettujen esiintymispaikkojen hietaneilikkavyökoiselvitys (11 s.).

Laitilan Isorahkan suovenhokasselvitys 2019. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lajin tunnetun esiintymispaikan suovenhokasselvitys (7 s.).

Nokian Liukuslahden sudenkorentoselvitys 2019. Sweco Ympäristö Oy. Sudenkorentoselvitys kaavoitusta varten 46 hehtaarin alueelta (11 s.).

Hollolan Messilän sudenkorentoselvitys 2019. Sweco Ympäristö Oy. Sudenkorentoselvitys kaavoitusta varten 35 hehtaarin alueelta (9 s.).2018

Salon ja Raaseporin Saarenjärven sudenkorentoselvitys 2018. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Sudenkorentoselvitys Saarenjärven Natura-alueelta (12 s.).

 

2017

Paraisten Eksbyholmenin tammikukkajääräselvitys 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lajin tunnetun esiintymispaikan tammikukkajääräselvitys ja suojelurajauksen laadinta (12 s.).

Porin Yyterin dyynihietapistiäisselvitys 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Dyynihietapistiäisselvitys Yyterin dyynialueilta (8 s.)

Säkylän Säkylänharjun dyynihietapistiäisselvitys 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Dyynihietapistiäisselvitys Säkylänharjun harju- ja hiekka-alueilta (8 s.).

Kemiönsaaren kaunokkipeilikääriäisselvitys 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lajin tunnetun esiintymispaikan kaunokkipeilikääriäisselvitys (8 s.).

Kemiönsaaren Taalintehtaan koiruohokoisaselvitys 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lajin tunnetun esiintymispaikan koiruohokoisasselvitys (8 s.).

Rauman Vanha-Lahden ja Kaaron pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 456 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Kortelan pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 240 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Nurmenlahden pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 80 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Petäjäksen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 60 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Fåfängan pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 28,6 hehtaarin alueelta (10 s.).

 

2016

Ahvenanmaan Smakbyn hyönteisselvitys 2016. Smakby Åland. Ahvenmaalla erityisesti suojeltavien hyönteislajien kartoitus asemakaavoitusta varten 5 hehtaarin alueelta (17 s.). Julkaistu myös ruotsiksi (Insektinventering i Smakbyn området på Åland 2016).

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2016. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys laajalta alueelta osayleiskaavoitusta varten (10 s.).

 

2014

Euran Omassuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 104 hehtaarin alueelta (29 s.).

Ulvilan Kullaan Haukisuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 109 hehtaarin alueelta (32 s.).

Pomarkun Tienevan, Kiimanevan ja Isokeitaan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 64 hehtaarin alueelta (18 s.).

Pomarkun Saarinevan ja Kortenevan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 60 hehtaarin alueelta (21 s.).

 

2012

Porin Inhottujärven sudenkorentoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Sudenkorentoselvitys VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 604 hehtaarin alueelta (48 s.).

 

2011

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen perhosselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Perhosselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten Natura-alueen dyyneiltä ja muilta hiekkaisilta elinympäristöiltä (27 s.).

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen kovakuoriaisselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Kovakuoriaisselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten Natura-alueen dyyneiltä ja muilta hiekkaisilta elinympäristöiltä (19 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta.Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).