2019

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen ja dyynien kasvillisuusselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta ja Natura-luontotyyppien päivitys dyynien osalta (28 s.).

Ylöjärven Kurun Iso ja Pieni Majajärven ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 85 hehtaarin alueelta (37 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2019. YIT Suomi Oy. Tuulivoimapuiston ja voimajohdon toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 568 hehtaarin alueelta ja 5,8 kilometriä pitkältä matkalta (37 s.).

Porin Kirrisannan kasvillisuusselvitys 2019. Porin kaupunki. Kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 59,5 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Tikkalan luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 34 hehtaarin alueelta (21 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 2 489 hehtaarin alueelta (26 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston voimajohtoreittien kasvillisuusselvitys 2019. Etha Wind Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 8,7 kilometrin matkalta (19 s.).

Rauman Syvärauman koulun luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 1,1 hehtaarin alueelta (13 s.).

Tampereen Hankajärven Hankarannan luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 2,3 hehtaarin alueelta (17 s.).

Tampereen Hangasvuoren luontoselvitys 2019. Kaanaan Sora Oy. Maa-aineksen ottamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys 2 hehtaarin alueelta (15 s.).2018

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimapuiston voimajohdon luontoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys 13,5 kilometrin matkalta (31 s.).

Rauman Lakari-Liinalan luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Uotilan vanhatien eteläpuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 73 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Anderssonintien luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 6,9 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Ainonkadun laajennoksen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 0,78 hehtaarin alueelta (13 s.).

Rauman Uotilan vanhatien pohjoispuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 96 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 10 hehtaarin alueelta (23 s.).

 

2017

Rauman Nuljattimenvaheen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,7 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Ainonkadun kasvillisuusselvitys 2017. Rauman kaupunki. Kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,46 hehtaarin alueelta (10 s.).

Rauman Aarnkarin lisäalueen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 soiden kasvillisuusselvitys 2017. Satakuntaliitto. Maakuntakaava 2 liittyvien mahdollisten turvetuotantoalueiden kasvillisuusselvitys kahdeksalta suolta (52 s.).

Rauman FereCenterin luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,0 hehtaarin alueelta (17 s.).

Paraisten harmaa- ja tummahorsmainventoinnit 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Uhanalaisten horsmalajien inventointi tunnetuilta esiintymispaikoilta (14 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston kasvillisuusselvitys 2017. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (40 s.).

Rauman Aronahteen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 13 hehtaarin alueelta (18 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV voimajohdon VED kasvillisuusselvitys 2017. Sito Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 27 kilometrin matkalta (20 s).

Rauman Sompapolun ja Luistinpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,91 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman Nallenpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,39 hehtaarin alueelta (14 s.).

Rauman Vanha-Lahden ja Kaaron pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 456 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Kortelan pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 240 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Nurmenlahden pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 80 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Petäjäksen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 60 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Fåfängan pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2017. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys kaavoitusta varten 28,6 hehtaarin alueelta (10 s.).

 

2016

Rauman Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 4 040 hehtaarin alueelta (73 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2016. WSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (40 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 550 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen itäpuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 485 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 55 hehtaarin alueelta (26 s.).

Kannonkosken Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kyläyleiskaavoitusta varten 145 hehtaarin alueelta (27 s.).

Rauman Lotanpellon luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,4 hehtaarin alueelta (16 s.).

Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys 2016. Rauman kaupunki. Pystykiurunkannus- ja pikkuapolloselvitys laajalta alueelta osayleiskaavoitusta varten (10 s.).

Kannonkosken Öijänniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 30 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nurmelan luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,2 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nuottaniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,5 hehtaarin alueelta (20 s.).

Kannonkosken Pellonpään luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 4,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kivijärven Riuttarannan luontoselvitys 2016. Kivijärven kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28,2 hehtaarin alueelta (28 s.).

Rauman Kuokkamaantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Tuomolantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,8 hehtaarin alueelta (15 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2015. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä tarkastusraportti (8 s.).

 

2015

Rauman Aarnkarin luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6 hehtaarin alueelta (20 s.).

Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon kasvillisuusselvityksen täydennys 2015. Caruna Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvityksen täydennys uusilta reittivaihtoehdoilta noin 9 kilometrin matkalta (12 s.).

Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Jepyrtien luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman Kanaalinsuun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9 hehtaarin alueelta (17 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 785 hehtaarin alueelta (24 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 380 hehtaarin alueelta (18 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2015. Megatuuli Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (27 s.).

 

2014

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 189 hehtaarin alueelta (89 s.).

Pellon Palovaara-Ahkiovaaran tuulivoimapuiston lähdeselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 200 hehtaarin alueelta (28 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 760 hehtaarin alueelta (94 s.).

Rauman Pyytjärven luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 155 hehtaarin alueelta (36 s.).

Jurva-Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan kasvillisuusselvitys 2014. Caruna Oy.Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys noin 65 kilometrin matkalta (23 s.).

Rauman Maanpään luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 130 hehtaarin alueelta (22 s.).

Halsuan keskisen tuulivoimapuiston pohjoisosan kasvillisuusselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 575 hehtaarin alueelta (20 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014. Matkussaari Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 055 hehtaarin alueelta (32 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 540 hehtaarin alueelta (18 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 979 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman Lapin Sammallahdenmäen osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 1 250 hehtaarin alueelta (71 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 774 hehtaarin alueelta (18 s.).

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014. Lehtivuoret Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 160 hehtaarin alueelta (12 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2014. Saunamaa Wind Farm Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 662 hehtaarin alueelta (15 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 740 hehtaarin alueelta (26 s.).

Euran Omassuon kasvillisuusselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 104 hehtaarin alueelta (20 s.).

Ulvilan Kullaan Haukisuon kasvillisuusselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 109 hehtaarin alueelta (19 s.).

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (48 s.).

Pomarkun Tienevan, Kiimanevan ja Isokeitaan kasvillisuusselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 64 hehtaarin alueelta (15 s.).

Pomarkun Saarinevan ja Kortenevan kasvillisuusselvitys 2014. Ahlström Kiinteistöt Oy.Kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 60 hehtaarin alueelta (14 s.).

Porin Jakkuvärkki-Viikinäisen sähkönsiirtolinjan kasvillisuusselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan kasvillisuusselvitys Jakkuvärkin ja Viikinäisten välilllä (23 s.).

Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

Tampereen Kaanaan kolmen soranottoalueen kasvillisuusselvitys 2014. Kaanaan Sora Oy.Maa-aineksenottoon liittyvä kasvillisuusselvitys 20 hehtaarin alueelta (17 s.).

 

2013

Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 214 hehtaarin alueelta (30 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lisäalueiden kasvillisuusselvitys 2013. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 86 hehtaarin alueelta (13 s.).

Merikarvian Pooskerinlahden kasvillisuusselvitys 2013. Hynskerin Huvilayhdistys ry. Vesi- ja rantakasvillisuusselvitys Pooskerinlahden Natura-alueelta ruoppaussuunnitelmia varten (18 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 000 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Matkussaari Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 1 350 hehtaarin alueelta (23 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin sähkönsiirtolinjan kasvillisuusselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan kasvillisuusselvitys Jakkuvärkin ja Ulasoorin välillä (17 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 790 hehtaarin alueelta (21 s.).

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Lehtivuoret Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 650 hehtaarin alueelta (35 s.).

Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 41 hehtaarin alueelta (22 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 640 hehtaarin alueelta (21 s.).

Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Pahkavuori Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 190 hehtaarin alueelta (12 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalue lisäkohteiden luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 19 hehtaarin alueelta (22 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 800 hehtaarin alueelta (48 s.).

Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys 2013. Sastamalan kaupunki.Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (27 s.).

Vesannon Honkamäen tuulivoimapuiston kasvillisuuselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 330 hehtaarin alueelta (15 s.).

Konneveden Halmemäen tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 80 hehtaarin alueelta (12 s.).

Vesannon Pohjoismäen tuulivoimapuiston lepakko- ja kasvillisuusselvitys 2013. Pohjoismäki Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lepakko- ja kasvillisuusselvitys 100 hehtaarin alueelta (17 s.).

Konneveden Silmutmäen tuulivoimapuiston lepakko- ja kasvillisuuselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lepakko- ja kasvillisuusselvitys 140 hehtaarin alueelta (17 s.).

Konneveden Jouhtimäen tuulivoimapuiston lepakko- ja kasvillisuusselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lepakko- ja kasvillisuusselvitys 110 hehtaarin alueelta (15 s.).

Saarijärven Riekon tuulivoimapuiston lepakko- ja kasvillisuusselvitys 2013. Numerola Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lepakko- ja kasvillisuusselvitys 200 hehtaarin alueelta (23 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselkän tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 990 hehtaarin alueelta (61 s.).

Rauman 3. kaupunginosan luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Papinpelto 2:n luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten viiden hehtaarin alueelta (15 s.).

Saarijärven Mustikkakorven luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 42 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Viiatti Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys 200 hehtaarin alueelta (19 s.).

Saarijärven Karhumäen luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten yhden hehtaarin alueelta (14 s.).

 

2012

Rauman Unajan ja Voiluoto–Anttilan osayleiskaavojen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 800 hehtaarin alueelta (67 s.).

Rauman Lähdepellon ja Monnan METSO-inventointi 2012. Rauman kaupunki. METSO-inventoinnit yhteensä 198 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Kivikylän kallioainesottamon kasvillisuusselvitys 2012. Erkko Näppi Oy. Kasvillisuusselvitys kallioaineksen ottamista varten 9 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen eteläosan luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 148 hehtaarin alueelta (35 s.).

Rauman Petäjäksen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 61 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Vanhan Rauman luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 24 hehtaarin alueelta (29 s.).

Saarijärven Tarvaalan pappilan luontoselvitys 2012. Saarijärven seurakunta. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Rauman Luostarinkylän luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 93 hehtaarin alueelta (31 s.).

Rauman VT-risteysalueen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (25 s.).

Saarijärven Talvilahden ja Sivulan luontoselvitys 2012. Tero Talvilahti. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,6 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Hopeamäen luontoselvitys 2012. Lemminkäinen. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

 

2011

Rauman Lähdepellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 187 hehtaarin alueelta (39 s.).

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen kasvillisuusselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Kasvillisuusselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten 115 hehtaarin alueelta, joka on osin Naturaa (17 s.).

Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien kasvillisuusselvitys 2011. FCG Finnish Consulting Group Oy.Suuren tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys sekä hankealueelta että noin 22 kilometrin mittaisten sähkönsiirtoreittien varrelta YVA-menettelyä varten (40 s.).

Rauman Vanhalahden luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 109 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Kuuskajaskarin luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28 hehtaarin alueelta (34 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 44 hehtaarin alueelta (26 s.).

Rauman Pirttialhon eteläosan luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011. Susiniemen Kiinteistöt Oy. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12,5 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Papinpellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 7 hehtaarin alueelta (34 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta.Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).

Laitilan Raumjärvensuon linnusto- ja kasvillisuusselvitys 2010. Vapo Oy.Linnusto- ja kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 119 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Fåfängan kasvillisuusselvitys 2010. Rauman kaupunki. Kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (15 s.).

Kihniön Aitonevan linnusto- ja kasvillisuusselvitys 2010. Vapo Oy.Linnusto- ja kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 90 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Susivuoren kasvillisuusselvitys 2010. Rauman kaupunki. Kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 20 hehtaarin alueelta (13 s.).

Rauman Lakarin luontoselvitys 2010. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 100 hehtaarin alueelta (34 s.).

Nakkilan Soinilantien luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta. Liito-orava-, linnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6,7 hehtaarin alueelta (21 s.).

 

2009

Ulvilan Paluksen MAKU -hankealueen kasvillisuusselvitys 2009. Ulvilan kaupunki.Hankealueen kasvillisuusselvitys 23 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, nisäkäs-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 331 hehtaarin alueelta (71 s.).

Siikaisten Torvikeitaan itäosan luontoselvitys. 2009. Vapo Oy.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys 12 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys. 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (37 s.).

Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 50 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Varasvuoren luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 17 hehtaarin alueelta (27 s.).

 

2008

Porin Kokemäenjoen suiston ja Kolpanlahden kasvillisuusselvitys 2008. Porin kaupungin tekninen palvelukeskus.Huomattavan laaja, lähes puoli vuotta kestänyt kasvillisuusinventointi noin 4 400 hehtaarin alueelta yhteistyössä Kimmo Nuotion, Janne Lampolahden ja Pertti Kalinaisen kanssa. Kasvillisuusselvitys liittyy tulvasuojelun YVA:an (150 s.).

 

2007

Noormarkun Mäntylä VI -asemakaava-alueen luontoselvitys. 2007. Noormarkun kunta.Kasvillisuuskartoitus asemakaavoitusta varten 27 hehtaarin alueelta (16 s.).

 

2005

Lapuan Jouttivuoren linnustoselvitys sekä kasvillisuuskartoitus 2005. Jylhän Metalliromu Oy.Kasvillisuuskartoitus ja linnustoselvitys noin sadan hehtaarin alueelta (11 s.).

Leineperin emäntäkoulun alueen kasvillisuuskartoitus. 2005. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry.Kasvillisuuskartoitus vanhan emäntäkoulun alueelta (11 s.).

 

2004

Soinin Viitalammen linnustoselvitys sekä kasvillisuuskartoitus 2004. Suunnittelukeskus Oy.Linnustoselvitys ja kasvillisuuskartoitus kymmenen hehtaarin vesi- ja ranta-alueelta (8 s.).

Soinin Maintaisen linnustoselvitys sekä kasvillisuuskartoitus. 2004. Suunnittelukeskus Oy.Linnustoselvitys- ja kasvillisuuskartoitus 30 hehtaarin vesi- ja ranta-alueelta (8 s.).