Santtu Ahlman on toiminut noin 650 tunnin ajan luennoitsijana ja kouluttajana Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa (entinen Porin metsäopisto) aiheena lintujen, kasvien ja sienten lajimääritys ja maastotyömenetelmät. Lisäksi hän on antanut kasvikoulutusta 80 tuntia Karkun evankelisessa opistossa ja opettanut lintujen tunnistamista 50 tuntia Porin seudun kansalaisopiston kursseilla. 

Toimenkuvaan on kuulunut myös useita luontokartoittajan erikoisammattitutkintoon liittyviä näyttökokeiden järjestämisiä aiheena muun muassa putkilokasvien ja elinympäristöjen syventävä tuntemus sekä lintujen tuntemus. Tämä edellyttää muun muassa erinomaista putkilokasvien ja elinympäristöjen tuntemista näytön järjestäjältä. Vastuuyrittäjä on arvioinut yhteensä noin 480 näyttösuoritusta.