2020

Rauman Sinkokadun ja Poroholman alueen liito-oravaselvitys 2020. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 66 hehtaarin alueelta (7 s.).

Rauman Kortelan liito-oravaselvitys 2020. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 274 hehtaarin alueelta (8 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2020. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys jo löydettyjen reviirien osalta osayleiskaavoitusta varten (11 s.).2019

Ylöjärven Kurun Iso ja Pieni Majajärven ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 85 hehtaarin alueelta (37 s.).

Rauman Tikkalan luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 34 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Syvärauman koulun luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 1,1 hehtaarin alueelta (13 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 2 489 hehtaarin alueelta (12 s.).

Tampereen Hankajärven Hankarannan luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 2,3 hehtaarin alueelta (17 s.).

Tampereen Hangasvuoren luontoselvitys 2019. Kaanaan Sora Oy. Maa-aineksen ottamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys 2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston voimajohtoreittien liito-oravaselvitys 2019. Etha Wind Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 8,7 kilometrin matkalta (31 s.).

Mustasaaren Svartholmenin asemakaava-alueen liito-oravaselvitys 2019. Sweco Ympäristö Oy. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 53 hehtaarin alueelta (7 s.).

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen liito-oravaselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta (7 s.).

Kuopion Kolmisoppi–Neulamäen liito-oravaselvitys 2019. Kuopion kaupunki. Liito-oravaselvitys Liito-orava LIFE -hankkeelle 74 hehtaarin alueelta.

Kuopion Puijon liito-oravaselvitys 2019. Kuopion kaupunki. Liito-oravaselvitys Liito-orava LIFE -hankkeelle 92 hehtaarin alueelta.

Huittisten Loiman liito-oravaselvitys 2019. Huittisten kaupunki. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 8,5 hehtaarin alueelta (6 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys jo löydettyjen reviirien osalta osayleiskaavoitusta varten (12 s.).2018

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimapuiston voimajohdon luontoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys 13,5 kilometrin matkalta (31 s.).

Rauman Lakari-Liinalan luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Uotilan vanhatien eteläpuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 73 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Anderssonintien luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 6,9 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Ainonkadun laajennoksen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 0,78 hehtaarin alueelta (13 s.).

Rauman Uotilan vanhatien pohjoispuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 96 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 10 hehtaarin alueelta (23 s.).

Rautalammin Konnekosken luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys kunnostustoimien toteuttamista varten (11 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys jo löydettyjen reviirien osalta osayleiskaavoitusta varten (12 s.).

Rauman Lakari-Liinalan luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (22 s.).

 

2017

Rauman Nuljattimenvaheen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,7 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Aarnkarin lisäalueen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman FereCenterin luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,0 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Aronahteen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 13 hehtaarin alueelta (18 s.).

Rauman Sompapolun ja Luistinpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,91 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman Nallenpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,39 hehtaarin alueelta (14 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017. Rauman kaupunki.Liito-oravaselvitys jo löydettyjen reviirien osalta osayleiskaavoitusta varten (12 s.).

 

2016

Rauman Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 4 040 hehtaarin alueelta (73 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen itäpuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 485 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 55 hehtaarin alueelta (26 s.).

Kannonkosken Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kyläyleiskaavoitusta varten 145 hehtaarin alueelta (27 s.).

Rauman Lotanpellon luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,4 hehtaarin alueelta (16 s.).

Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Öijänniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 30 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nurmelan luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,2 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nuottaniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,5 hehtaarin alueelta (20 s.).

Kannonkosken Pellonpään luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 4,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kivijärven Riuttarannan luontoselvitys 2016. Kivijärven kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28,2 hehtaarin alueelta (28 s.).

Rauman Kuokkamaantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Tuomolantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,8 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys jo löydettyjen reviirien osalta osayleiskaavoitusta varten (10 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 550 hehtaarin alueelta (12 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (10 s.).

 

2015

Rauman Aarnkarin luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Jepyrtien luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman Kanaalinsuun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston liito-oravaselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (6 s.).

Porin Kirrinsannan ja Reposaaren tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. Pori Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 75 hehtaarin alueelta (6 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 380 hehtaarin alueelta (6 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvityksen täydennys Haasia-ahon osalta (8 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 600 hehtaarin alueelta (6 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden liito-oravaselvitys 2015. Megatuuli Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (8 s.).

Jurva–Seinäjoki 110 KV:n sähkönsiirtolinjan pohjoisten vaihtoehtojen liito-oravaselvitys 2015. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä kasvillisuusselvitys noin 20 kilometrin matkalta (11 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 568 hehtaarin alueelta (10 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 785 hehtaarin alueelta (10 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2015. Saba Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 1 220 hehtaarin alueelta (8 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvityksen täydennys 2015. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvityksen täydennys 760 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Maanpään liito-oraselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys kaavoitusta varten 130 hehtaarin alueelta (9 s.).

 

2014

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 189 hehtaarin alueelta (89 s.).

Rauman Pyytjärven luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 155 hehtaarin alueelta (36 s.).

Jurva-Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan liito-oravaselvityksen täydennys 2014. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvityksen täydennys noin 65 kilometrin matkan uusilta linjoilta (10 s.).

Rauman Maanpään luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 130 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Lapin Sammallahdenmäen osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 1 250 hehtaarin alueelta (71 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 760 hehtaarin alueelta (10 s.).

Niinistönneva-Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2014. Caruna Oy.Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä liito-orava- ja pesimälinnustoselvitys 3 900 hehtaarin alueelta (52 s.).

Halsuan itäisen ja keskisen tuulivoimapuiston eteläosan metso-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, metsojen soidinpaikka- ja lepakkoselvitys 7 411 hehtaarin alueelta (16 s.).

Halsuan keskisen tuulivoimapuiston pohjoisosan pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, linnusto- ja lepakkoselvitys 575 hehtaarin alueelta (20 s.).

Halsuan Kokonkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, linnusto- ja lepakkoselvitys 760 hehtaarin alueelta (22 s.).

Halsuan Venetjoen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, linnusto- ja lepakkoselvitys 506 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Matkussaari Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 055 hehtaarin alueelta (39 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oraselvitys 2014. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 774 hehtaarin alueelta (36 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 532 hehtaarin alueelta (33 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 662 hehtaarin alueelta (29 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 979 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjojen pesimälinnustoselvitys ja liito-oravatäydennys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvien sähkönsiirtolinjojen pesimälinnustoselvitys ja liito-oravaselvityksen täydennys (23 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 740 hehtaarin alueelta (34 s.).

Multian tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 500 hehtaarin alueelta (30 s.)

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 214 hehtaarin alueelta (15 s.).

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin pohjoisen sähkönsiirtolinjan liito-orava- ja pesimälinnustoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys (14 s.).

Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014. Ulvilan kaupunki. Liito-oravaselvitys kahdelta vanhalta reviiriltä osayleiskaavoitusta varten (8 s.).

 

2013

Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 214 hehtaarin alueelta (30 s.).

Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 41 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalue lisäkohteiden luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 19 hehtaarin alueelta (22 s.).

Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys 2013. Sastamalan kaupunki.Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (27 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Matkussaari Wind Farm Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 350 hehtaarin alueelta (30 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 790 hehtaarin alueelta (27 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 650 hehtaarin alueelta (26 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 640 hehtaarin alueelta (30 s.).

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Lehtivuoret Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 650 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Pahkavuori Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 190 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman 3. kaupunginosan luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12 hehtaarin alueelta (15 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 990 hehtaarin alueelta (32 s.).

Rauman Papinpelto 2:n luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten viiden hehtaarin alueelta (15 s.).

Saarijärven Mustikkakorven luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 42 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Riekon tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Numerola Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 200 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 800 hehtaarin alueelta (31 s.).

Saarijärven Karhumäen luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten yhden hehtaarin alueelta (14 s.).

Vesannon Honkamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 330 hehtaarin alueelta (19 s.).

Konneveden Halmemäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 80 hehtaarin alueelta (17 s.).

Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Viiatti Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 200 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kristiinankaupungin Tiukan lepakoiden kevätmuutto- ja liito-oravaselvitys 2013. Nykarleby Vindpark Ab.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys ja lepakoiden kevätmuuttoselvitys Song Meter -detektoreilla (15 s.).

Vesannon Pohjoismäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Pohjoismäki Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 100 hehtaarin alueelta (15 s.).

Teuvan Ristiharjunkallioiden lintujen kevätmuutto- ja liito-oravaselvitys 2013. Megatuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti ja liito-oravaselvitys 400 hehtaarin alueelta (32 s.).

Konneveden Jouhtimäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 110 hehtaarin alueelta (15 s.).

Konneveden Silmutmäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 140 hehtaarin alueelta (15 s.).

Saarijärven Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2013. Megatuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-oravaselvitys 900 hehtaarin alueelta (7 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin sähkönsiirtolinjan lintujen kevätlevähtäjä- ja liito-oravaselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan liito-orava- ja lintujen kevätlevähtäjäselvitys Jakkuvärkin ja Ulasoorin välillä (22 s.).

 

2012

Rauman Unajan ja Voiluoto–Anttilan osayleiskaavojen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 800 hehtaarin alueelta (67 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen eteläosan luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 148 hehtaarin alueelta (35 s.).

Rauman Petäjäksen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 61 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Vanhan Rauman luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 24 hehtaarin alueelta (29 s.).

Saarijärven Tarvaalan pappilan luontoselvitys 2012. Saarijärven seurakunta. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Rauman Luostarinkylän luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 93 hehtaarin alueelta (31 s.).

Rauman VT-risteysalueen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (25 s.).

Saarijärven Talvilahden ja Sivulan luontoselvitys 2012. Tero Talvilahti. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,6 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Hopeamäen luontoselvitys 2012. Lemminkäinen. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2012. Saba Wind Oy. Linnusto- ja liito-oravaselvitys 400 hehtaarin tuulivoimapuistoalueelta (27 s.).

 

2011

Rauman Lähdepellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 187 hehtaarin alueelta (39 s.).

Rauman Vanhalahden luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 109 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Kuuskajaskarin luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28 hehtaarin alueelta (34 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 44 hehtaarin alueelta (26 s.).

Rauman Pirttialhon eteläosan luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (20 s.).

Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011. Susiniemen Kiinteistöt Oy. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12,5 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Papinpellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 7 hehtaarin alueelta (34 s.).

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy. Linnusto- ja liito-oravaselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten 115 hehtaarin alueelta, joka on osin Naturaa (30 s.).

Rauman Fåfängan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rauman Susivuoren liito-orava- ja linnustoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys asemakaavoitusta varten 20 hehtaarin alueelta (12 s.).

Porin Peittoonkorven tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjan liito-oravan reviiritarkastus 2011. FCG Finnish Consulting Group Oy. Liito-oravan reviiritarkastus suunnitellun sähkönsiirtolinjan varrelta alueelta (2 s.).

Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston kevätmuuttoselvitys, talvihavainnointi ja liito-oravaselvitys 2011. FCG Finnish Consulting Group Oy. Suuren tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuutonhavainnointi (156 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti, linnuston talvihavainnointi kaatopaikalla, merikotkareviirien etsiminen ja liito-oravaselvitys YVA-menettelyä varten (53 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta. Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).

Rauman Lakarin luontoselvitys 2010. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 100 hehtaarin alueelta (34 s.).

Nakkilan Soinilantien luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta. Liito-orava-, linnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6,7 hehtaarin alueelta (21 s.).

Ulvilan Paluksen MAKU -hankealueen liito-orava- ja linnustoselvitys 2010. Ulvilan kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys hankesuunnitelmia varten 23 hehtaarin alueelta (14 s.).

 

2009

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, nisäkäs-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 331 hehtaarin alueelta (71 s.).

Siikaisten Torvikeitaan itäosan luontoselvitys. 2009. Vapo Oy. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys 12 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys. 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (37 s.).

Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 50 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Varasvuoren luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 17 hehtaarin alueelta (27 s.).

Rauman Nikulanmäen liito-oravaselvitys 2009. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys asemakaavoitusta varten 90 hehtaarin alueelta (9 s.).

Rauman Kaivopuistontien liito-oravaselvitys 2009. Rauman kaupunki. Liito-oravaselvitys asemakaavoitusta varten neljän hehtaarin alueelta (9 s.).