2019

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2019. YIT Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta syksyllä (19 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta syksyllä (27 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston lintujen syysmuutto 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (63 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2019. YIT Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä (29 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2019. YIT Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (21 s.).

Kyyjärven Leppinevan tuulivoimapuiston pöllöselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pöllöselvitys 900 hehtaarin alueelta (8 s.).

Ylöjärven Kurun Iso ja Pieni Majajärven ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 85 hehtaarin alueelta (37 s.).

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava- ja ranta-alueen kahlaajalaskennat 2019. UPM-Kymmene Oyj. Kaavoitukseen liittyvä kahlaajien muutonaikainen laskenta (19 s.).

Rauman Tikkalan luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 34 hehtaarin alueelta (21 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston merikotkaseuranta 2019. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä merikotkaselvitys (27 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston selkälokkiseuranta 2019. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä selkälokkiselvitys (27 s.).

Mustasaaren Svartholmenin asemakaava-alueen merikotkan pesätarkastus 2019. Sweco Ympäristö Oy. Kaavoitukseen liittyvä vanhan pesäpaikan tarkastus (8 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (17 s.).

Rauman Syvärauman koulun luontoselvitys 2019. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 1,1 hehtaarin alueelta (13 s.).

Kalajoen Jokelan tuulivoimapuiston merikotkien tekopesätarkastus 2019. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston seurantaan liittyvä pesätarkastus (7 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 2 489 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Yyterin UPM:n lomakylän asemakaava-alueen pesimälinnustoselvitys 2019. UPM-Kymmene Oyj. Pesimälinnustoselvitys kaavoitusta varten 131 hehtaarin alueelta (23 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston voimajohtoreittien pesimälinnustoselvitys 2019. Etha Wind Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 8,7 kilometrin matkalta (16 s.).

Espoon Laajalahden vesilintujen poikuelaskennat 2019. Sitowise Oy. Vesilintujen poikaslaskennat Natura-arviointia varten (12 s.).

Espoon Laajalahden pesimälinnustoselvitys 2019. Sitowise Oy. Pesimälinnustoselvitys Natura-arviointia varten 90 hehtaarin alueelta (19 s.).

Tampereen Hankajärven Hankarannan luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 2,3 hehtaarin alueelta (17 s.).

Raahen Annankankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2019. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnustoselvitys 930 hehtaarin alueelta (23 s.).

Siuntion Pikkala–Marsuddenin pesimälinnustoselvitys 2019. Sweco Ympäristö Oy. Pesimälinnustoselvitys kaavoitusta varten 330 hehtaarin alueelta (23 s.).

Tampereen Hangasvuoren luontoselvitys 2019. Kaanaan Sora Oy. Maa-aineksen ottamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys 2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (15 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 2 489 hehtaarin alueelta (9 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (63 h) yhdestä pisteestä (28 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2019. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 590 hehtaarin alueelta (8 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2019. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 568 hehtaarin alueelta (8 s.).

2018

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä syysmuuton havainnointi (70 h) yhdestä pisteestä (28 s.).

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimapuiston voimajohdon luontoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys 13,5 kilometrin matkalta (31 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston merikotkaseuranta 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä merikotkaselvitys (15 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston selkälokkiseuranta 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä selkälokkiselvitys (17 s.).

Rauman Uotilan vanhatien eteläpuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 73 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Anderssonintien luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 6,9 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Ainonkadun laajennoksen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 0,78 hehtaarin alueelta (13 s.).

Rauman Uotilan vanhatien pohjoispuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 96 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 10 hehtaarin alueelta (23 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä kevätmuuton havainnointi (70 h) yhdestä pisteestä (26 s.).

Rautalammin Konnekosken luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys kunnostustoimien toteuttamista varten (11 s.).

Siikajoen Vartinoja II tuulivoimapuiston arosuohaukkaselvitys 2018. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä arosuohaukkaselvitys (8 s.).

Raahen Annankankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnustoselvitys 930 hehtaarin alueelta (22 s.).

Honkajoen Kirkkokallion tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2018. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 230 hehtaarin alueelta (7 s.).

Salon ja Raaseporin Saarenjärven vesilintulaskennat 2018. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Vesilintulaskennat Natura-alueelta kunnostustoimien toteuttamista varten (10 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä kevätmuuton havainnointi (80 h) yhdestä pisteestä (30 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 590 hehtaarin alueelta (8 s.).

 

2017

Raahen Nikkarinkaarron tuulipuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä syysmuuton havainnointi (80 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Rauman Nuljattimenvaheen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,7 hehtaarin alueelta (17 s.).

Honkajoen Kirkkokallion tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 2017. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 230 hehtaarin alueelta (28 s.).

Rauman Aarnkarin lisäalueen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman FereCenterin luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,0 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV voimajohdon VED pesimälinnustoselvitys 2017. Sito Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 27 kilometrin matkalta (18 s).

Rauman Aronahteen luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 13 hehtaarin alueelta (18 s.).

Rauman Sompapolun ja Luistinpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,91 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman Nallenpolun luontoselvitys 2017. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 0,39 hehtaarin alueelta (14 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä kevätmuuton iltahavainnointi (100 h) yhdestä pisteestä (28 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnustoselvitys 590 hehtaarin alueelta (30 s).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä kevätmuuton havainnointi (80 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Rauman Fåfängan vesilintulaskennat 2017. Rauman kaupunki. Kaavoitukseen liittyvä vesilintulaskenta merialueelta (10 s).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2017. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Perhon Alajoen tuulivoimapuiston kanalintuselvitys 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 493 hehtaarin alueelta (9 s.).

Perhon Alajoen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2017. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (11 s.).

 

 

2016

Rauman Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 4 040 hehtaarin alueelta (73 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2016. WSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta syksyllä (12 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2016. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä syysmuuton havainnointi (80 h) yhdestä pisteestä (25 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2016. WSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen syysseuranta 2016. WSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta syksyllä (15 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2016. WSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (27 s.).

Raahen Nikkarinkaarron tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2016. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnustoselvitys 590 hehtaarin alueelta (30 s).

Honkajoen Kirkkokallion tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 2016. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 230 hehtaarin alueelta (29 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen itäpuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 485 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 55 hehtaarin alueelta (26 s.).

Kannonkosken Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kyläyleiskaavoitusta varten 145 hehtaarin alueelta (27 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (16 s.).

Rauman Lotanpellon luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2,4 hehtaarin alueelta (16 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (19 s.).

Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Öijänniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 30 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nurmelan luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,2 hehtaarin alueelta (22 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (27 s.).

Kannonkosken Nuottaniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,5 hehtaarin alueelta (20 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 550 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Pellonpään luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 4,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kivijärven Riuttarannan luontoselvitys 2016. Kivijärven kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28,2 hehtaarin alueelta (28 s.).

Rauman Kuokkamaantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Tuomolantien luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,8 hehtaarin alueelta (15 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (13 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (13 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (8 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 550 hehtaarin alueelta (8 s.).

Kauhavan Alahärmän osayleiskaava-alueen kanalintuselvitys 2016. Kauhavan kaupunki. Osayleiskaavan laatimiseen liittyvä kanalintuselvitys 717 hehtaarin alueelta (10 s.).

Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon lintujen kevätlevähtäjälaskennat 2016. Caruna Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä lintujen kevätlevähtäjälaskennnat uuden vaihtoehdon osalta 10,4 kilometrin matkalta (24 s).

 

2015

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (22 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Intercon Energy Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (22 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston meri- ja maakotkien syysseuranta 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä meri- ja maakotkien lentoreittien seuranta syksyllä (8 s.).

Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (24 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Honkajoen–Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Honkajoen kunta. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (108 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Kemjärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (54 h) yhdestä pisteestä (21 s.).

Rauman Nurmenlahden luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 80 hehtaarin alueelta (22 s.).

Perhon Limakon tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (25 s.).

Rauman Aarnkarin luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6 hehtaarin alueelta (20 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (30 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (17 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston meri- ja maakotkien kesäseuranta 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä meri- ja maakotkien lentoreittien seuranta kesällä (16 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (17 s.).

Pyhäjoen Maukarinkankaan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (18 s.).

Perhon Alajoen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (25 s.).

Honkajoen Kirkkokallion tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 2015. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston vaikutusten seurantaan liittyvä pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 230 hehtaarin alueelta (25 s.).

Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 2 hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Jepyrtien luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,3 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman Kanaalinsuun luontoselvitys 2015. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9 hehtaarin alueelta (17 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimalan lintujen kevätlevähtäjälaskennat 2015. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lintujen kevätlevähtäjälaskenta merialueella (39 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston 110 kV voimajohdon pesimälinnustoselvitys 2015. Sito Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys noin 11 kilometrin matkalta (24 s.).

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 2 593 hehtaarin alueelta (31 s.).

Pyhäjoen Maukarinkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 550 hehtaarin alueelta (26 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 500 hehtaarin alueelta (25 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 380 hehtaarin alueelta (21 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kesäseuranta 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta kesällä (11 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 568 hehtaarin alueelta (23 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 785 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 600 hehtaarin alueelta (19 s.).

Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuiston sääksitarkastus 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä sääksen pesäpaikan tarkastus (7 s.).

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston 110 kV voimajohdon pesimälinnustoselvitys 2015. Sito Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys noin 40 kilometrin matkalta (11 s.).

Porin Kirrinsannan ja Reposaaren tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2015. Pori Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 75 hehtaarin alueelta (17 s.).

Jurva–Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan pohjoisten vaihtoehtojen pesimälinnustoselvitys 2015. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys noin 20 kilometrin matkalta (13 s.).

Jurva–Seinäjoki 110 KV:n sähkönsiirtolinjan lintujen kevätlevähtäjälaskennat ja havaintoarkistokatsaus 2015. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä lintujen kevätlevähtäjälaskenta ja havaintoarkistokatsaus (29 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden pesimälinnustoselvitys 2015. Megatuuli Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (30 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimalan lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Suomen Hyötytuuli Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (180 h) yhdestä pisteestä kahden henkilön voimin (30 s.).

Pyhäjoen Maukarinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Rauman Maanpään vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015. Rauman kaupunki. Vesilintu- ja kehrääjäselvitys kaavoitusta varten 130 hehtaarin alueelta (11 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (8 s.).

Perhon Alajoen tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2015. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (15 s.).

Porin Kirrinsannan ja Reposaaren tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Pori Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (118 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (36 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (10 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (48 h) yhdestä pisteestä (21 s.).

Perhon Limakon tuulivoimapuiston päiväpetolintujen kevätseuranta 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä päiväpetolintujen lentoreittien seuranta keväällä (13 s.).

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 2 593 hehtaarin alueelta (8 s.).

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (35 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston meri- ja maakotkien kevätseuranta 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä meri- ja maakotkien lentoreittien seuranta keväällä (11 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 500 hehtaarin alueelta (7 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 568 hehtaarin alueelta (8 s.).

Honkajoen–Kankaanpään tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Kankaanpään kaupunki. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulivoimapuiston merikotkien kevätseuranta 2015. Kristinestad Tjöck Vindpark Ab. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä merikotkien lentoreittien seuranta keväällä (15 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 785 hehtaarin alueelta (7 s.).

Huittisten Kiimasuon tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Pertti Vuorinen. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 800 hehtaarin alueelta (7 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 380 hehtaarin alueelta (7 s.).

Pyhäjoen Maukarinkankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 550 hehtaarin alueelta (7 s.).

Limingan Hirvinevan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (60 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Jalasjärven Rustarin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (61 h) yhdestä pisteestä (25 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (28 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (108 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (27 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 600 hehtaarin alueelta (7 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden metsojen soidinpaikkaselvitys 2015. Megatuuli Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (8 s.).

Perhon Alajoen tuulivoimapuiston kanalintuselvitys 2015. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kanalintuselvitys 493 hehtaarin alueelta (9 s.).

Perhon Limakon tuulivoimapuiston kanalintuselvitys 2015. Sweco Ympäristö Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kanalintuselvitys 620 hehtaarin alueelta (9 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston itäpuolen sääksenpesän tarkastus 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä sääksen mahdollisen pesäpaikan tarkastus (8 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston merikotkien kevätseuranta 2015. Saba Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä merikotkien lentoreittien seuranta keväällä (13 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston maakotkien talviseuranta 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä maakotkien lentoreittien seuranta talvella (12 s.).

 

2014

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 189 hehtaarin alueelta (89 s.).

Rauman Pyytjärven luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 155 hehtaarin alueelta (36 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (27 s.).

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014. Sito Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Halsuan tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (144 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (27 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (29 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (24 s.).

Rauman Lapin Sammallahdenmäen osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 1 250 hehtaarin alueelta (71 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kaakkuri- ja petolintuseuranta 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kaakkureiden ja päiväpetolintujen ruokailulentojen seuranta pesimäkaudella (38 s.).

Niinistönneva-Seinäjoki 110 kV:n sähkönsiirtolinjan pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2014. Caruna Oy.Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä liito-orava- ja pesimälinnustoselvitys 3 900 hehtaarin alueelta (52 s.).

Euran Omassuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 104 hehtaarin alueelta (29 s.).

Ulvilan Kullaan Haukisuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 109 hehtaarin alueelta (32 s.).

Halsuan itäisen ja keskisen tuulivoimapuiston eteläosan metso-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, metsojen soidinpaikka- ja lepakkoselvitys 7 411 hehtaarin alueelta (16 s.).

Halsuan keskisen tuulivoimapuiston pohjoisosan pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 575 hehtaarin alueelta (20 s.).

Halsuan Kokonkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 760 hehtaarin alueelta (22 s.).

Halsuan Venetjoen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto- ja lepakkoselvitys 506 hehtaarin alueelta (22 s.).

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston kaakkuri- ja sääksiseuranta 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kaakkureiden ja sääksien ruokailulentojen seuranta pesimäkaudella (21 s.).

Rauman Papinhaankadun luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

Pomarkun Tienevan, Kiimanevan ja Isokeitaan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 64 hehtaarin alueelta (18 s.).

Pomarkun Saarinevan ja Kortenevan pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- ja päiväperhosselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 60 hehtaarin alueelta (21 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Matkussaari Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 055 hehtaarin alueelta (39 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oraselvitys 2014. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 774 hehtaarin alueelta (36 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 532 hehtaarin alueelta (33 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 662 hehtaarin alueelta (29 s.).

Porin Tahkoluodon merituulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. Suomen Hyötytuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (96 h) yhdestä pisteestä kahden henkilön voimin sekä vesilintujen levähtäjälaskennat merialueelta (51 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 979 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston sähkönsiirtolinjojen pesimälinnustoselvitys ja liito-oravatäydennys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvien sähkönsiirtolinjojen pesimälinnustoselvitys ja liito-oravaselvityksen täydennys (23 s.).

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2014. Lehtivuoret Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 160 hehtaarin alueelta (17 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 760 hehtaarin alueelta (43 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 740 hehtaarin alueelta (34 s.).

Multian tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 500 hehtaarin alueelta (30 s.)

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 214 hehtaarin alueelta (15 s.).

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin pohjoisen sähkönsiirtolinjan liito-orava- ja pesimälinnustoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys (14 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston merikotkien kevätseuranta 2014. Saba Wind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä merikotkien lentojen seuranta kevätkaudella (14 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (28 s.).

Halsuan tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (144 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (29 s.).

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (29 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (108 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (26 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (108 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

 

2013

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Megatuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (96 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (22 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Megatuuli Oy. Kuuden tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (192 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (144 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (25 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Saba Wind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (96 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (25 s.).

Rauman Saarnijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat 2013. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kosteikkolinnuston levähtäjälaskennat järven tilan seuraamiseksi ennen vedenpinnan nostoa 144 hehtaarin alueelta (12 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (29 s.).

Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Viiatti Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (96 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (22 s.).

Saarijärven Riekon tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2013. Numerola Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (84 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (22 s.).

Rauman Salinkedon ja Kokkovuoren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 214 hehtaarin alueelta (30 s.).

Rauman Lapin jokivarren luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 41 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalue lisäkohteiden luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki..Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 19 hehtaarin alueelta (22 s.).

Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys 2013. Sastamalan kaupunki.Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (27 s.).

Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston kaakkuriseuranta 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kaakkurien ruokailulentojen seuranta pesimäkaudella (25 s.).

Merikarvian Korpi-Matin tuulivoimapuiston merikotkaseuranta 2013. Ramboll Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä merikotkien, sääksien ja kaakkurien ruokailulentojen seuranta pesimäkaudella (51 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Saba Wind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (72 h) yhdestä pisteestä (25 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Matkussaari Wind Farm Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 350 hehtaarin alueelta (30 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 790 hehtaarin alueelta (27 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 650 hehtaarin alueelta (26 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 640 hehtaarin alueelta (30 s.).

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Lehtivuoret Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 650 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kurikan Pahkavuoren tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Pahkavuori Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 190 hehtaarin alueelta (16 s.).

Rauman 3. kaupunginosan luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12 hehtaarin alueelta (15 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 990 hehtaarin alueelta (32 s.).

Rauman Papinpelto 2:n luontoselvitys 2013. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten viiden hehtaarin alueelta (15 s.).

Rauman Saarnijärven pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2013. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnuston pesimäinventoinnit ja viitasammakkoselvitys järven tilan seuraamiseksi ennen vedenpinnan nostoa 144 hehtaarin alueelta (23 s.).

Saarijärven Mustikkakorven luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 42 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Riekon tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Numerola Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 200 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 800 hehtaarin alueelta (31 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Megatuuli Oy.Kuuden tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (180 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (34 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin sähkönsiirtolinjan pesimälinnustoselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan pesimälinnustoselvitys Jakkuvärkin ja Ulasoorin välillä (15 s.).

Merikarvian Pooskerinlahden pesimälinnustoselvitys 2013. Hynskerin Huvilayhdistys ry.Kosteikkolinnustoselvitys Pooskerinlahden Natura-alueelta ruoppaussuunnitelmia varten (16 s.).

Saarijärven Karhumäen luontoselvitys 2013. Saarijärven kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten yhden hehtaarin alueelta (14 s.).

Konneveden Halmemäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 80 hehtaarin alueelta (17 s.).

Pyhäjoen Hanhikiven pesimälinnustoselvitys 2013. Finventia.Ydinvoimalahankkeeseen liittyvä pesimälinnustoselvitys 320 hehtaarin alueelta (20 s.).

Vesannon Honkamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 330 hehtaarin alueelta (19 s.).

Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Viiatti Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 200 hehtaarin alueelta (17 s.).

Honkajoen Kotkankeitaan pesimälinnustoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy. Pesimälinnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 16 hehtaarin alueelta (9 s.).

Karvian Mustakeitaan pesimälinnustoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy.Pesimälinnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi viiden hehtaarin alueelta (8 s.).

Vesannon Pohjoismäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Pohjoismäki Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 100 hehtaarin alueelta (15 s.).

Teuvan Ristiharjunkallioiden lintujen kevätmuutto- ja liito-oravaselvitys 2013. Megatuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti ja liito-oravaselvitys (32 s.).

Konneveden Jouhtimäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 110 hehtaarin alueelta (15 s.).

Karstulan Kaijansuon pesimälinnustoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy. Pesimälinnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 20 hehtaarin alueelta (10 s.).

Kankaanpään Kurkikeitaan ja Kööpelinkeitaan pesimälinnustoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy.Pesimälinnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 30 hehtaarin alueelta (10 s.).

Kankaanpään Satamakeitaan pesimälinnustoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy.Pesimälinnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi kolmen hehtaarin alueelta (8 s.).

Konneveden Silmutmäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 140 hehtaarin alueelta (15 s.).

Porin Kuuminaistenniemen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (42 h) yhdestä pisteestä (26 s.).

Saarijärven Pitkärasin tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Viiatti Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (98 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (25 s.).

Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Pöyry Finland Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (96 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (29 s.).

Konneveden Jouhtimäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Konnevesi Wind Farm Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (49 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (32 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (30 s.).

Vesannon Honkamäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (56 h) yhdestä pisteestä (23 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (132 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (28 s.).

Porin Jakkuvärkki-Ulasoorin sähkönsiirtolinjan lintujen kevätlevähtäjä- ja liito-oravaselvitys 2013. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.Tuulivoimapuistoon liittyvän sähkönsiirtolinjan liito-orava- ja lintujen kevätlevähtäjäselvitys Jakkuvärkin ja Ulasoorin välillä (22 s.).

Honkajoen Kuivakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 655 hehtaarin alueelta (8 s.).

Karvian Kantin tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 740 hehtaarin alueelta (9 s.).

Karvian Alkkian tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 3 700 hehtaarin alueelta (12 s.).

Kankaanpään Alahonkajoen tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (9 s.).

Jämijärven Lauttakankaan tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 310 hehtaarin alueelta (8 s.).

Jämijärven Ratiperän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 650 hehtaarin alueelta (9 s.).

Siikaisten Leppijärven tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Kankaanpään kaupunki.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys 1 340 hehtaarin alueelta (10 s.).

Huso-Pöylän tuulivoimapuiston metsojen soidinpaikkaselvitys 2013. Pöyry Finland Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä metsojen soidinpaikkaselvitys hankealueelta (10 s.).

Porin Kirrinsannan ja Sachtlebenin tuulivoimapuistojen merikotkaseuranta 2013. Suomen Hyötytuuli Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä merikotkien lentoreittien seuranta talvella (19 s.).

 

2012

Karvian Suomijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat 2012. Karvian kunta. Kosteikkolinnuston levähtäjälaskennat järven tilan seuraamiseksi vedenpinnan nostamisen jälkeen 382 hehtaarin alueelta (14 s.).

Siikaisten Jäneskeitaan tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2012. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (84 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (28 s.).

Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston lintujen syysmuuttoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuuton havainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Rauman Unajan ja Voiluoto–Anttilan osayleiskaavojen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 800 hehtaarin alueelta (67 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen eteläosan luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 148 hehtaarin alueelta (35 s.).

Rauman Petäjäksen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys asemakaavoitusta varten 61 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Vanhan Rauman luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 24 hehtaarin alueelta (29 s.).

Saarijärven Tarvaalan pappilan luontoselvitys 2012. Saarijärven seurakunta. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Rauman Luostarinkylän luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 93 hehtaarin alueelta (31 s.).

Rauman VT-risteysalueen luontoselvitys 2012. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (25 s.).

Saarijärven Talvilahden ja Sivulan luontoselvitys 2012. Tero Talvilahti. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 1,6 hehtaarin alueelta (19 s.).

Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys (30 s.).

Merikarvian Köörtilän tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys ja merikotkahavainnointi 2012. Pöyry Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (84 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (31 s.).

Rauman Hopeamäen luontoselvitys 2012. Lemminkäinen. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,4 hehtaarin alueelta (17 s.).

Karvian Suomijärven linnustoselvitys 2012. Karvian kunta.Kosteikkolinnustoselvitys linnuston tilan seuraamiseksi vedenpinnan nostamisen jälkeen 382 hehtaarin alueelta (19 s.).

Paimion–Salon Pöylän alueen tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys (28 s.).

Kurikan Pitkämönrannan linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys 8 hehtaarin lehtoalueelta Natura-arviointia varten (15 s.).

Porin Jakkuvärkin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja liito-oravaselvitys 2012. Saba Wind Oy.Linnusto- ja liito-oravaselvitys 400 hehtaarin tuulivoimapuistoalueelta (27 s.).

Merikarvian Hahkankeitaan linnustoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Linnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 68 hehtaarin alueelta (19 s.).

Merikarvian Korvennevan linnustoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Linnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 62 hehtaarin alueelta (13 s.).

Pomarkun Kylännevan linnustoselvitys 2012. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Linnustoselvitys suon luontoarvojen selvittämiseksi 80 hehtaarin alueelta (13 s.).

Sievin Salmijärvennevan linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 90 hehtaarin alueelta (11 s.).

Vimpelin Rahkanevan linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 300 hehtaarin alueelta (15 s.).

Joutsan ja Kangasniemen Rääsysuon laajennuksen linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnusto- ja viitasammakkoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 25 hehtaarin alueelta (19 s.).

Saarijärven Mahasuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 5,7 hehtaarin alueelta (9 s.).

Karstulan Tynnörsuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 6 hehtaarin alueelta (9 s.).

Saarijärven Konttisuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 63,9 hehtaarin alueelta (13 s.).

Kyyjärven Savonnevan 1–4:n linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 50 hehtaarin alueelta (13 s.).

Soinin Puntari- ja Konttisuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 17,1 hehtaarin alueelta (13 s.).

Soinin ja Karstulan Heposuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 12,7 hehtaarin alueelta (13 s.).

Karstulan Suoniemensuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 2,5 hehtaarin alueelta (9 s.).

Pihtiputaan Pyytnevan linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 41 hehtaarin alueelta (13 s.).

Keuruun Hinkkasuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 20 hehtaarin alueelta (9 s.).

Petäjäveden Valkeissuon linnustoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 5,2 hehtaarin alueelta (9 s.).

Paimion–Salon Pöylän alueen tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2012. Pöyry Finland Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuuton havainnointi (84 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti (27 s.).

 

2011

Karvian Suomijärven lintujen syyslevähtäjälaskennat 2011. Karvian kunta.Kosteikkolinnuston levähtäjälaskennat järven tilan seuraamiseksi ennen vedenpinnan nostoa 382 hehtaarin alueelta (13 s.).

Niemijärvi-Itäjärven linnuston syyslevähtäjälaskennat 2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnuston levähtäjälaskennat VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 738 hehtaarin alueelta (19 s.).

Rauman Lähdepellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 187 hehtaarin alueelta (39 s.).

Rauman Vanhalahden luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 109 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Kuuskajaskarin luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28 hehtaarin alueelta (34 s.).

Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2011. FCG Finnish Consulting Group Oy.Suuren tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnustoselvitys YVA-menettelyä varten (39 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 44 hehtaarin alueelta (26 s.).

Rauman Pirttialhon eteläosan luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (20 s.).

Niemijärvi-Itäjärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnusto- ja viitasammakkoselvitys VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 738 hehtaarin alueelta (37 s.).

Rauman Susiniemen luontoselvitys 2011. Susiniemen Kiinteistöt Oy. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 12,5 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Papinpellon luontoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 7 hehtaarin alueelta (34 s.).

Porin Yyterin Lomakylän asemakaava-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2011. Ympäristönsuunnittelu Oy.Linnusto- ja liito-oravaselvitys ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta varten 115 hehtaarin alueelta, joka on osin Naturaa (30 s.).

Karvian Suomijärven linnustoselvitys 2011. Karvian kunta.Kosteikkolinnustoselvitys linnuston tilan seuraamiseksi ennen vedenpinnan nostoa 382 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kiskonjoen vesistön linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnusto- ja viitasammakkoselvitys meloen 23 kilometrin jokiosuus VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten (41 s.).

Vetelin Saarinevan linnustoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 65 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman Fåfängan liito-orava- ja linnustoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys asemakaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (17 s.).

Kurikan Roopakannevan linnustoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 140 hehtaarin alueelta (15 s.).

Kurikan Takanevan lisäalueen linnustoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 10 hehtaarin alueelta (11 s.).

Töysän Matonevan lisäalue 2:n linnustoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 67 hehtaarin alueelta (11 s.).

Töysän Matonevan lisäalue 1:n linnustoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy.Linnustoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 35 hehtaarin alueelta (11 s.).

Rauman Susivuoren liito-orava- ja linnustoselvitys 2011. Rauman kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys asemakaavoitusta varten 20 hehtaarin alueelta (12 s.).

Luvian Oosinselän tuulivoimapuiston kevätmuuttoselvitys, talvihavainnointi ja liito-oravaselvitys 2011. FCG Finnish Consulting Group Oy.Suuren tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä kevätmuutonhavainnointi (156 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti, linnuston talvihavainnointi kaatopaikalla, merikotkareviirien etsiminen ja liito-oravaselvitys YVA-menettelyä varten (53 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta.Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).

Eurajoen linnustoselvitys 2010. Pyhäjärvi-instituutti.Linnustoselvitys meloen noin 50 kilometrin jokiosuudelta kunnostussuunnitelmien tueksi (43 s.).

Luvian ja Porin Oosin–Martinpalon–Hangassuon alueen lintujen syysmuuttoselvitys 2010. FCG Finnish Consulting Group Oy.Suuren tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä syysmuutonhavainnointi (120 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti YVA-menettelyä varten (36 s.).

Laitilan Raumjärvensuon linnusto- ja kasvillisuusselvitys 2010. Vapo Oy.Linnusto- ja kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 119 hehtaarin alueelta (20 s.).

Porin Preiviikinlahden linnustoselvitys 2010. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnustoselvitys Riitsaranlahdelta ja Yyterin lietteiltä Kokemäenjoki LIFE -hankkeen kunnostustöiden vaikutusten arvioimiseksi (22 s.).

Porin Enäjärven linnustoselvitys 2010. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnustoselvitys Kokemäenjoki LIFE -hankkeen kunnostustöiden vaikutusten arvioimiseksi (14 s.).

Kihniön Aitonevan linnusto- ja kasvillisuusselvitys 2010. Vapo Oy.Linnusto- ja kasvillisuusselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 90 hehtaarin alueelta (20 s.).

Hangon Santalan lintujen kevätmuuttoselvitys 2010. Pöyry Finland Oy. Tuulivoimapuiston laajennukseen liittyvä kevätmuutonhavainnointi (160 h) kahdesta pisteestä samanaikaisesti YVA-menettelyä varten (79 s.).

Rauman Lakarin luontoselvitys 2010. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 100 hehtaarin alueelta (34 s.).

Nakkilan Soinilantien luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta. Liito-orava-, linnusto-, lepakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 6,7 hehtaarin alueelta (21 s.).

Ulvilan Paluksen MAKU -hankealueen liito-orava- ja linnustoselvitys 2010. Ulvilan kaupunki. Liito-orava- ja linnustoselvitys hankesuunnitelmia varten 23 hehtaarin alueelta (14 s.).

 

2009

Pyhäjoen Hanhikiven syksyinen muutonseuranta 2009. Pöyry Environment Oy.Linnuston syysmuutonseuranta (200 h) Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-menettelyä varten (7 s.).

Pyhäjoen Hanhikiven keväinen muutonseuranta ja Natura-alueiden nykytila keväällä 2009. Pöyry Evironment Oy.Linnuston kevätmuutonseuranta (200 h) Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-menettelyä varten (29 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, nisäkäs-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 331 hehtaarin alueelta (71 s.).

Siikaisten Torvikeitaan itäosan luontoselvitys. 2009. Vapo Oy.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys 12 hehtaarin alueelta (21 s.).

Rauman Pohjoiskehän länsipään luontoselvitys. 2009. Rauman kaupunki. Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 25 hehtaarin alueelta (37 s.).

Rauman Nikulanmäen laajennuksen luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 50 hehtaarin alueelta (36 s.).

Rauman Varasvuoren luontoselvitys 2009. Rauman kaupunki.Liito-orava-, linnusto- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 17 hehtaarin alueelta (27 s.).

 

2008

Pomarkun Isojärven Hautalahden linnustoselvitys 2008. Jukka Storberg.Linnustoselvitys kaavoitusta varten 88 hehtaarin maa-alueelta sekä Hautalahden vesialueilta (27 s.).

Alajärven Menkijärven linnustoselvitys 2008. Länsi-Suomen ympäristökeskus.Linnustoselvitys vesi- ja rantalintujen osalta 192 hehtaarin järveltä (19 s.).

 

2005

Field surveys of Dviete flood-plain 16.5.–1.6.2005. Latvian Ornithological Society (LOB).Kansainvälisesti arvokkaan lintualueen (IBA) linnustoselvitys 4 999 hehtaarin alueella Latviassa (36 s.).

 

2004

Soinin Viitalammen linnustoselvitys sekä kasvillisuuskartoitus 2004. Suunnittelukeskus Oy.Linnustoselvitys ja kasvillisuuskartoitus kymmenen hehtaarin vesi- ja ranta-alueelta (8 s.).

Soinin Maintaisen linnustoselvitys sekä kasvillisuuskartoitus. 2004. Suunnittelukeskus Oy.Linnustoselvitys- ja kasvillisuuskartoitus 30 hehtaarin vesi- ja ranta-alueelta (8 s.).

 

2003

Soinin taajama-alueen linnustoselvitys. 2003. Suunnittelukeskus Oy.Yleispiirteinen linnustoselvitys Soinin keskusta-alueelta (6 s.).