Yrityksen toimialaan kuuluu luontoalan – erityisesti lintujen ja putkilokasvien tuntemisen – kouluttaminen. Koulutusosaamiseen lukeutuu myös muun muassa linnustolaskentamenetelmät. Ahlman Group Oy järjestää lisäksi eri eliöryhmien ja elinympäristöjen tuntemiseen liittyviä näyttökokeita vaativia erikoisammattitutkintoja varten.