2019

"n santojen luonnonhoitotoimenpiteiden seuranta 2019. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut. Porin "n dyynialueiden erilaisten luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttaminen, seuranta ja dokumentointi (51 s.).

Karstulan Ylimen isosorsimokasvustojen vähentäminen kestopeitemenetelmällä 2019. Keski-Suomen ELY-keskus. Ylimen Natura-alueen isosorsimokasvustojen kestopeitekäsittely (asennus, seuranta ja poisto).

Ylöjärven Kurun Iso ja Pieni Majajärven ranta-asemakaava-alueen isotorasammalselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Lajin tunnetun esiintymispaikan isotorasammalselvitys kaavoitusta varten (11 s.).

Rauman Pitkänjärvenojan taimenen esiintymis- ja lisääntymisalueiden kartoitus 2019. Rauman kaupunki. Taimenen esiintymis- ja lisääntymisalueiden kartoitus kaavoitusta varten Pitkäjärvenojan varrelta (8 s.).

Rauman Pitkänjärvenojan vaellussiian lisääntymisalueiden kartoitus 2019. Rauman kaupunki. Vaellussiian lisääntymisalueiden kartoitus kaavoitusta varten Pitkäjärvenojan varrelta (11 s.).2018

Yyterin Santojen luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttaminen 2018. Porin ympäristö- ja lupapalvelut. Porin Yyterin dyynialueiden erilaisten luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta.

Karstulan Ylimen isosorsimokasvustojen vähentäminen kestopeitekäsittelyllä 2018. Keski-Suomen ELY-keskus. Ylimen Natura-alueen isosorsimokasvustojen kestopeitekäsittely (asennus, seuranta ja poisto).

 

2017

Yyterin Santojen ArcGIS Cascade -esitys 2017. Porin ympäristövirasto. ArcGIS Cascade esitys, johon lukeutuu mm. interaktiiviset kartat, valokuvat ja videot Yyterin retkeilyreiteistä ja luontokohteista sekä Santojen luontotyypeistä.

Yyterin Santojen luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttaminen 2017. Porin ympäristövirasto. Porin Yyterin dyynialueiden erilaisten luonnonhoitotoimien toteuttaminen, seuranta ja kopterikuvaukset.

Rauman Fåfängan hoito- ja käyttösuunnitelma 2017. Rauman kaupunki. Asemakaavoitusta varten laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma luontoarvojen säilyttämiseksi (18 s.).

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lajisuojelun työohjelma 2017–2020. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen erityisesti suojeltavien lajien työohjelman laatiminen (38 s.).

 

2016

Yyterin Santojen luonnonhoitotoimenpiteiden seurantaraportti 2016. Porin ympäristövirasto. Yyterin dyynien luonnonhoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja dokumentointi sekä ilmakuvaukset kopterilla (61 s.).

Porin ulkoilureittien kartoitus ja kuntoarviointi 2016. Porin kaupunki. Retkeilyreittien kartoittaminen, kuntoarvion tekeminen ja digitointi noin 150 kilometrin matkalta.

Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon maisemaselvitys 2016. Caruna Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä maisemaselvitys uuden vaihtoehdon osalta 10,4 kilometrin matkalta (24 s).

 

2015

Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon ympäristöselvitys 2015. Caruna Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä ympäristöselvitys noin 65 kilometrin matkalta (105 s.).

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lumijälkilaskenta 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä lumijälkilaskenta 1 100 hehtaarin alueelta (8 s.).

Jurva–Seinäjoki 110 KV:n sähkönsiirtolinjan maankäyttö- ja maisemaselvitys 2015. Caruna Oy. Sähkönsiirtolinjan toteuttamiseen liittyvä maankäyttö- ja maisemaselvitys noin 65 kilometrin matkalta (26 s.).

 

2009

Hankehakemuksen laatiminen EAKR-rahoitteisen Kullaan vedet -hankkeen toteuttamiseksi. Ulvilan kaupunki.

Ulvilan Leineperin emäntäkoulun alueen raivausten jatkosuunnittelu vanhojen koristekasvien säilyttämiseksi. Ulvilan kaupunki. 

 

2008

Ulvilan Leineperin emäntäkoulun alueen raivaussuunnittelu vanhojen koristekasvien säilyttämiseksi. Ulvilan kaupunki.