Natura-verkostoon kuuluville alueille tai niiden välittömään läheisyyteen kohdistuville hankkeille on usein tehtävä asianmukainen arviointi toimien mahdollisista haittavaikutuksia Natura-arvoihin. Viranomaisen vaatiman Natura-arvioinnin tekeminen vaatii laajan osaamiskentän eri eliöryhmien ja elinympäristöjen osalta.