2019

Ylöjärven Kurun Iso ja Pieni Majajärven ranta-asemakaava-alueen luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 85 hehtaarin alueelta (37 s.).

Tampereen Hankajärven Hankarannan luontoselvitys 2019. Ympäristönsuunnittelu Oy. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 2,3 hehtaarin alueelta (17 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston voimajohtoreittien viitasammakkoselvitys 2019. Etha Wind Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 8,7 kilometrin matkalta (7 s.).

Maalahden Juthskogenin tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2019. Etha Wind Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 2 489 hehtaarin alueelta (7 s.).

Espoon Skatanin viitasammakkoselvitys 2019. Summer Island Oy. Viitasammakkoselvitys luontoarvojen selvittämiseksi 9,4 hehtaarin alueelta (7 s.).2018

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimapuiston voimajohdon luontoselvitys 2018. Suomen Hyötytuuli Oy. Voimajohdon toteuttamiseen liittyvä liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys 13,5 kilometrin matkalta (31 s.).

Rauman Lakari-Liinalan luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 29 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Uotilan vanhatien eteläpuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 73 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Uotilan vanhatien pohjoispuolen luontoselvitys 2018. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 96 hehtaarin alueelta (17 s.).

Rautalammin Kuutinharjun luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko-, kasvillisuus- ja lepakkoselvitys kaavoitusta varten 10 hehtaarin alueelta (23 s.).

Rautalammin Konnekosken luontoselvitys 2018. Rautalammin kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys kunnostustoimien toteuttamista varten (11 s.).

Mustasaaren maailmanperintötien linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2018. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Pesimälinnusto-, levähtävälaskenta- ja viitasammakkoselvitys ympäristövaikutusten arviointia varten.

Salon ja Raaseporin Saaren- ja Vähäjärven viitasammakkoselvitys 2018. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viitasammakkoselvitys Natura-alueelta kunnostustoimien toteuttamista varten (8 s.).

 

2016

Rauman Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 4 040 hehtaarin alueelta (73 s.).

Rauman Koillisen teollisuusalueen itäpuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 485 hehtaarin alueelta (22 s.).

Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys 2016. Rauman kaupunki. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kaavoitusta varten 55 hehtaarin alueelta (26 s.).

Kannonkosken Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys kyläyleiskaavoitusta varten 145 hehtaarin alueelta (27 s.).

Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 70 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Öijänniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 30 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nurmelan luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 9,2 hehtaarin alueelta (22 s.).

Kannonkosken Nuottaniemen luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 3,5 hehtaarin alueelta (20 s.).

Kannonkosken Pellonpään luontoselvitys 2016. Kannonkosken kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 4,7 hehtaarin alueelta (23 s.).

Kivijärven Riuttarannan luontoselvitys 2016. Kivijärven kunta. Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys asemakaavoitusta varten 28,2 hehtaarin alueelta (28 s.).

Mynämäen Kolsan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 1 000 hehtaarin alueelta (7 s.).

Laitilan Keltamäen tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2016. VSP Uusiutuva Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 550 hehtaarin alueelta (7 s.).

 

2015

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston viitasammakkoselvitys 2015. Sito Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (7 s.).

Porin Kirrinsannan ja Reposaaren tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2015. Pori Energia Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 75 hehtaarin alueelta (7 s.).

Siikajoen Isoneva II tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2015. Intercon Energy Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 380 hehtaarin alueelta (7 s.).

Porin Viasveden Pirttiluodon kosteikon viitasammakkoselvitys 2015. Viasveden jätevesiosuuskunta. Jätevesilinjan rakentamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys Pirttiluodon kosteikolta (7 s.).

Köyliön Korpilevonmäen tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2015. Maatal- ja Metsäyht. Köyliön Vanhakartano. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 785 hehtaarin alueelta (7 s.).

Huittisten Taraskallion tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 568 hehtaarin alueelta (7 s.).

Kyyjärven Harsunnevan tuulivoimapuiston viitasammakkoselvitys 2015. YIT Rakennus Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 600 hehtaarin alueelta (7 s.).

Kurikan Viiatin tuulivoimapuistojen lisäalueiden viitasammakkoselvitys 2015. Megatuuli Oy. Tuulivoimapuistojen toteuttamiseen liittyvä viitasammakkoselvitys 1 150 hehtaarin alueelta (7 s.).

 

2014

Rauman Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2014. Rauman kaupunki.Liito-orava-, pesimälinnusto-, viitasammakko- ja kasvillisuusselvitys osayleiskaavoitusta varten 3 189 hehtaarin alueelta (89 s.).

Euran Omassuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 104 hehtaarin alueelta (29 s.).

Ulvilan Kullaan Haukisuon pesimälinnusto-, viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy.Pesimälinnusto- viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 109 hehtaarin alueelta (32 s.).

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Matkussaari Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 055 hehtaarin alueelta (39 s.).

Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oraselvitys 2014. Rasakangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 774 hehtaarin alueelta (36 s.).

Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Kalistanneva Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 532 hehtaarin alueelta (33 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lisäalueiden pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 662 hehtaarin alueelta (29 s.).

Kurikan Joupinkankaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Joupinkangas Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 979 hehtaarin alueelta (31 s.).

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2014. A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 760 hehtaarin alueelta (43 s.).

Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. YIT Rakennus Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 740 hehtaarin alueelta (34 s.).

Multian tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 500 hehtaarin alueelta (30 s.)

Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014. Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 100 hehtaarin alueelta (31 s.).

 

2013

Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Matkussaari Wind Farm Oy. Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvä pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 1 350 hehtaarin alueelta (30 s.).

Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Saunamaa Wind Farm Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 640 hehtaarin alueelta (30 s.).

Ypäjän-Jokioisten Tyrinselän tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Tyrinselkä Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 990 hehtaarin alueelta (32 s.).

Rauman Saarnijärven pesimälinnusto- ja viitasammakkoselvitys 2013. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Kosteikkolinnuston pesimäinventoinnit ja viitasammakkoselvitys järven tilan seuraamiseksi ennen vedenpinnan nostoa 144 hehtaarin alueelta (23 s.).

Saarijärven Riekon tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Numerola Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 200 hehtaarin alueelta (27 s.).

Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2013. Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy.Tuulivoimapuiston toteuttamiseen liittyvät pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 800 hehtaarin alueelta (31 s.).

 

2011

Joutsan ja Kangasniemen Rääsysuon laajennuksen linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011. Pöyry Finland Oy. Linnusto- ja viitasammakkoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 25 hehtaarin alueelta (19 s.).

Niemijärvi-Itäjärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kosteikkolinnusto- ja viitasammakkoselvitys VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten 738 hehtaarin alueelta (37 s.).

Kiskonjoen vesistön linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kosteikkolinnusto- ja viitasammakkoselvitys meloen 23 kilometrin jokiosuus VELHO-hankkeessa tehtävää Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten (41 s.).

 

2010

Nakkilan taajamaosayleiskaavan luontoselvitys 2010. Nakkilan kunta. Liito-orava-, linnusto-, lepakko-, viitasammakko-, sudenkorento- ja kasvillisuusselvitys 5 850 hehtaarin alueelta taajamaosayleiskaavoitusta varten. Maastopanos lähes 1 000 tuntia (87 s.).

Laitilan Raumjärvensuon viitasammakkoselvitys 2010. Vapo Oy. Viitasammakkoselvitys turpeennoston mahdollisuuksien selvittämiseksi 119 hehtaarin alueelta (15 s.).