Santtu Ahlman (luontokartoittaja)

Toimitusjohtaja

 

Santtu Ahlman vastaa lintujen muutto- ja pesimäselvityksistä, kasvillisuuskartoituksista, lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvityksistä, Natura-arvioinneista, lausunnoista, raportoinneista sekä maastotöiden suunnittelusta. 

Koulutukseltaan Ahlman on lintuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja. Valokuvaaja- ja ympäristönhoitajakoulutuksen myötä hän tekee myös kunnostussuunnitelmia ja graafista suunnittelua.